Vayra
Een opleidingscentrum dat door het uitbrengen van (studie)boeken/schriftelijke cursussen zich bezighoudt met de realisatie van de Malvaleer. Daarbij hoort ook het beschikbaar stellen van artikelen als Ankhen en Kosmische Schijven en diverse informatieve en educatieve activiteiten. Schriftelijke cursussen van Vayra zijn gericht op de individuele bewustzijnsontwikkeling. Belangrijk daarbij is het opdoen van kennis en vaardigheden. Vervolgens is het van belang, wanneer je een stap verder wilt gaan, om inzicht te krijgen in het functioneren van lichaam, ziel en geest. Doel hierbij is om op praktische wijze te komen tot oplossing en/of behandeling van blokkades bij een ander of bij jezelf.

Malvaleer
Dat is de leer die de Meesters van Malva en de Witte Broederschap, vanuit de astrale wereld en de Kosmos hebben uitgesproken. Dit is gebeurd in minstens 5000 verschillende lezingen in meer dan 40 jaar van 1959 tot 2003. Eerst via het dieptrancemedium Gerard Tetteroo (1959 tot 1980) later via Lex Persoon (vanaf 1980 tot 2003). Meer weten?
www.malva-registratie.nl. Tijdelijk is voor het bestellen van Cd’s en Dvd’s bij Malva Registratie het volgende formulier beschikbaar Bestelformulier Malva.

Uitgangspunt van de Malvaleer
Elke ziel geboren uit God krijgt als opdracht mee, om elke ervaring op te doen - niet één uitgezonderd - om vervolgens met alle opgedane wijsheid terug te keren in God. God is daarbij niet een ‘persoon’ die boven de mensheid staat, maar de bron van kracht, wijsheid, liefde en licht. God is iedereen. Elke ziel geboren uit God is een klein stukje God.

De Ziel
De menselijke ziel geboren uit God is een individu, maar tegelijkertijd verbonden met al haar menselijke mede zielen. De ziel begint vervolgens aan het rad van wedergeboorte als mens, verbonden met de mensheid op aarde, maar ook in de astrale wereld. Zij ontwikkelt zich geestelijk door het opdoen van elke denkbare ervaring op aarde als mens. Eerst onbewust maar vervolgens bewust incarnerend op aarde. Om na de invulling van al die individuele menselijke incarnaties zich uiteindelijk weer met andere zielen te verbinden en via de hogere sferen in de astrale wereld, terug te keren in God. Juist door die verbondenheid met andere zielen staat een ziel er nooit alleen voor.

Contact Aarde - Astrale Wereld
Vaak blijven hoog geëvolueerde zielen, zoals de Witte broederschap en de Meesters van Malva, die hun reïncarnatiecyclus op aarde achter zich hebben liggen, verbonden met de mensheid. Zij proberen zo rechtstreeks mogelijk de mensheid, maar ook de individuele mens, te begeleiden in hun geestelijke ontwikkeling.

Realisatie der Malvaleer
In al hun uitgesproken lezingen hebben de Meesters van Malva en de Witte Broederschap maar één boodschap aan hun toehoorders:
                            
“Geef de overgedragen kennis, zo mogelijk in eigen woorden, door!”

Belangrijk bij Vayra
----------* Kwaliteit van de lessen
----------* Volledigheid van de lesstof
----------* Transparantie over de inhoud en de wijze van lesgeven
----------* Zuivere weergave volgens de Malvaleer,
----------* Lessen die helder en op plezierige wijze verwoord zijn en daardoor makkelijk te volgen.
.
.
Vayra - Malva-leer
..VAYRA-GHANTA    *    A. Hofmanweg 5-A, 2031 BH  Haarlem    *    06-3131.0194    *    www.vayra.nl    *    info@vayra.nl
Bank nr.: IBAN NL 47 SNSB 0927 4215 50 - BIC SNSBNL2A    *    KvK nr.: 77499484    *    BTW nr.: NL001344232.B19